Datakillan kiltapalkinto jaettiin Haminan datanomiopiskelija Riku Kujalalle maaliskuussa 2018.

Perusteena palkinnon jakamiseen oli aktiivinen ja reipas toiminta opiskelussa ja yritysprojekteissa (mm. Ugandaan tuotettu mainosmateriaali englanniksi) sekä kiltamainen toiminta muita opiskelijoita kohtaan

Datakilta Hamina toimii Suomen datakiltojen original kiltana ohjaten muita Suomen datakiltoja.

Killan idea on muuttaa opiskelua avoimempaan, yritys/ yrittäjyys lähtöisempään suuntaan ja tuoda opiskeluun mestari- kisälli malli mukaan.

Kilta toiminta tarjoaa myös loistavan verkoston oppilaille tutustua alueen yrityksiin sekä tutustua muihin kiltakouluihin yhteistoiminnan ja oppilasvaihtojen kautta.